نصب کاغذ دیواری
برای نصب کاغذ دیواری ابتدا باید دیوارها اندازه گیری شوند. نصب کاغذ دیواری می بایست با دقت بالایی انجام شود زیرا اگر در محاسبات مشکلی وجود داشته باشد نصب کاغذ دیواری بدرستی انجام نخواهد شد. در این مطلب مراحل نصب کاغذ دیواری آورده شده است.
مراحل نصب کاغذ دیواری
در ابتدا جهت نصب کاغذ دیواری نیاز هست تمام دیوارها انداره گیری گردند . نحوه محاسبه جهت نصب کاغذ دیواری بدین گونه می باشد که مجموع طول دیوارها ضرب در ارتفاع گردد و عدد بدست آمده مساحت کل فضاهای مورد نیاز جهت نصب کاغذ دیواری می باشد. باید توجه داشته باشیم تعداد پنجره ها و درب ها اگر در اندازه گیری کلی لحاظ شده است باید از متراژ کل کم گردد. باید دقت شود زاویه ها شکست ها و کنج ها و ستون ها نیز جداگانه محاسبه گردند.
نصابان کاغذ دیواری باید به این نکته توجه داشته باشند که هر طرح یا کد در یک آلبوم کاغذ دیواری جهت نصب کاغذ دیواری حاوی اطلاعاتی می باشد که نشان دهنده نحوه نصب از قبیل تکرار هر طرح در یک متراژ مشخص می باشد. که این امر در نهایت به نصاب جهت نصب کاغذ دیواری کمک می کند در حین نصب و اتمام آن ازپرتی کمتری برخوردار گردد. موردی که بسیار حائز اهمیت است برش زدن کاغذ دیواری می باشد که باید 5 تا 10 سانتیمتر بزرگتر از ارتفاع دیوار برش زده شود و نکته مهمتر این است که فقط قواره اول را باید به این طریق برش زد زیرا قواره های بعدی را باید با توجه به طرح کاغذ دیواری برش یزنیم. قبل از نصب کاغذ دیواری حتما قواره ها را با چسب مخصوص آغشته نموده و به مدت 10 دقیقه منتظر بمانید .
زیر سازی در نصب کاغذ دیواری
اگر قصد نصب کاغذ دیواری را دارید می بایست دیواری که قرار است کاغذ دیواری شود را زیر سازی نمائید باید در ابتدا دیواری که نم دارد را مورد بررسی قرار داده و منبع نم را ار بین ببرید . تا کاغذ دیواری ها پس از نصب دچار مشکل نشوند .احتمالا پوسته سطوحی که دارای نم بوده کنده شده باشد که باید آنها را با کاردک فلزی تراشیده و تا جایی که به منبع رطوبت رسیده و آن را بر طرف نمائید . سپس محل های تراشیده شده را گچ کاری کرده تا خشک شوند تا برای مراحل بعدی جهت نصب کاغذ دیواری آماده شود.
پس از خشک شدن گچ ها مجدد بایستی گچ گردند و بعد از خشک شدن دیوار ها را با روغن الف آغشته می نماییم. لازم به ذکر است اگر دیوارها بدون رنگ آستر باشند باید کل دیوارها را روغن کاری گردند. حال باید یک بازبینی کلی نمایید اگر درز با ترک دیده می شود باید آنها را با بتونه بپوشانید و در نهایت بک دست رنگ روغن در حد آستر زده و سپس کاغذ دیواری را نصب نمایید. در کاغذ دیواری های نازک حتما باید فرآیند رنگ روغن آستر انجام گیرد تا نصب کاغذ دیواری بدرستی انجام شود.

w2dpostcard820664a2690c65008_540_405
w2dpostcard820664a2681084936_540_405